Hanapan ang Blog na Ito

Lunes, Pebrero 7, 2011

KABANATA I: SULIRANIN AT KALIGIRAN NG PAG-AARAL

Panimula
Ang pananaliksik na ito ay naglalayong malaman ang pananaw ng mga guro ukol sa K+12. Malaki ang papel ng mga guro ukol sa usaping ito at mas dapat na maibigay at maipahayag ang kanilang mga saloobin sa nasabing programa. Sa pananaliksik na ito, malalaman, masasagutan, at matutugunan ang mga katanungang hindi pa malalaman ng karamihan.
                   Dito malalaman ang mga mabuti at di-mabuting epekto nito sa edukasyon sa ngayon at sa hinaharap. Nais ng mananaliksik na maisawalat ang mga datos na kanilang nakalap sa pananaliksik na ito.
Layunin      
                      Katulad ng ibang mananaliksik, mayroon ding mga layunin na pinagbatayan upang maisagawa ang pananaliksik na ito. Ito ang mga sumusunod:         
● Upang malaman ang reaksyon/tugon ng mga guro sa memorandum ng Dep-Ed na K+12.
● Malaman ang mga aspeto tungkol sa nasabing programa.
● Kung ano ang kanilang palagay tungkol dito.
● Malaman ang mabuti at di-mabuting dulot nito.


Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga sumusunod:
Guro-Makakatulong ang pananaliksik na ito sa mga guro na madagdagan ang abilidad nila sa pagtuturo. Mapapataas ang kalidad ng edukasyon at mahahasa sila sa paraan ng kanilang pagtuturo.
         Mag-aaral-Malaki ang maiaambag ng pag-aaral na ito sa mga mag-aaral dahil madaragdagan ang kanilang kaalaman, mapagsisikapan pa nila ang kanilang pag-aaral. Mapagtitibay din ang relasyon ng guro at estudyante.
         Pamahalaan- Malaki ang maiaambag ng resulta ng pag-aaral na ito sa pamahalaan dahil malalaman nila kung ano ang magiging resulta o bunga ng paksa. Bukod dito, mapag-aaralan din nila ang pamamalakad  ng edukasyon at dapat isaalang-alang sa bawat desisyon na kanilang gagawin. At lalong mapapaunlad din nila ang kalidad ng edukasyon.


Saklaw at Limitasyon
             Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa k+12 o karagdagang dalawang taon sa Elementarya at Sekondarya. Nakatuon ito sa mga reaksyon at opinyon ng mga guro tungkol sa pananaliksik na ito. Ang pananaliksik na ito ay hango sa pananaw ng mga guro ng MayPajo Integrated School.

KABANATA II - MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG- AARAL


MGA KAUGNAY  NA LITERATURA GLOBAL
Ano ang Kasaysayan ng Sistema ng K-12 na Edukasyon?
                     Pamilyar na ang karamihan sa ngayon sa sistema ng edukasyon na tinatawag na K-12. Binubuo ito ng labing tatlong grado, kindergarten hanggang ika-12 grado. Ang K-12 na sistema ng edukasyon ay  tumutukoy sa mga pampublikong sistema ng paaralan sa Estados Unidos, Canada,  UK,  at ilang mga bahagi ng Europa.
                      Mahirap tukuyin ang pinagmulan ng edukasyon dahil noon pa man ay may kinamulatan nang edukasyon ang ating mga katutubo.  Para sa mga layunin ng artikulong ito, talakayin natin ang sistemang k-12. Alam naman natin na ito ay napapanahon at naaangkop lalo na sa Estados Unidos.
                      Sa panahon ngayon, ang K-12 edukasyon ay kumakatawan sa sapilitang edukasyon na kinakailangan ng lahat ng mga bata sa Amerika.  Kahit na ang isang edukasyong K-12 ay maaaring makamtan mula sa alinman sa publiko o  pribadong institusyon, ang mga bata na naabot sa kompulsaryong edad (sakop mula sa edad na 6-8, depende sa estado) ay kinakailangang pumasok sa paaralan. Ang edukasyong ito sa Estados Unidos ay nagsimula higit sa 150 taon na ang nakaraan nang itinatag ni Horace Mann ang isang malawakang  sistema ng edukasyon sa Massachusetts, kung saan ito ang naging unang estado na pumasa sa pagdalo sa mga batas ng paaralan noong 1852. Noong 1918, sa lahat ng mga estado ang mga bata ay itinalaga ng batas na makatanggap ng edukasyon.
   Ang kindergarten, na unang grado sa sistemang K-12, ay binuo bago ang sapilitang edukasyon. Kahit na ito ay hindi sapilitan sa lahat ng mga estado, ang mga bata ay kinakailangang magsimulang pumasok sa paaralan sa karamihan ng mga estado sa edad na anim na taong gulang. Kung ang estudyante ay masyadong bata para magsimula ng kindergarten siya ay inirerekomendang  pumasok sa kindergarten sa loob ng taong siya ay mag-aanim.
                        Ang salitang “ kindergarten” ay nagmula sa Aleman at ang ibig sabihin ay "anak o anak ng hardin." Ang konsepto ng kindergarten ay mula sa mapanlikhang isip ni Friedrich Froebel, isang magaling na  guro sa pilosopiya. Naghanap si Froebel ng lugar na maaaring maging palaruan ng mga bata upang matiyak na sila ay nagagabayan ng tama habang lumalaki. At dito na  niya naisip ang salitang  “kindergarten”.
                        Ang unang kindergarten ay itinatag sa Inglatera  noong 1852; sumunod naman ang Estados Unidos taong 1856. Kahit na ang edukasyon ay kinakailangan ng lahat ng mga bata sa Massachusetts noong panahong  iyon at marami pang ibang mga estado ang sumusunod dito, hindi lahat ng paaralan ay may kindergarten.
Hindi lahat ng paaralan ay inoobliga ang mga mag-aaral na makakuha ng  tiyak na marka upang manatili sa paaralan, bilang  sapilitang  edukasyon ito ay  inaaplika lamang sa mga bata edad pang-elementarya. Maraming mga bata ang pinahihintulutang lumiban sa  klase, lalo na ang mga anak ng mga magsasaka dahil kailangan sila sa bahay para sa ani at paghahanda para sa taglamig.
                         Ang Education Act of 1918, o ang ‘Fisher Act’, ay gawa ng  Parlyamentong British na isinulat ni Herbert Fisher na nagpatupad ng pagbabago sa progresibong edukasyon at nakatulong sa maraming aspeto ng sistemang edukasyon K-12 na kinikilala natin sa ngayon. Dinagdagan ng Fisher act ang edad ng mga bata na maaari nang iwanan ang pag-aaral.                              Ang batas na ito din ang nag-atas sa isang komite na iulat na at gumawa ng mga rekomendasyon sa mga gumagawa ng patakaran tungkol sa edukasyon.
Sa Estados Unidos, hindi katulad ng Inglatera, ang pampublikong edukasyon ay pamamahalaan ng bawat indibidwal na estado. Noong 1791, may pitong mga estado na sa Estados Unidos ang tiyak na sa kanilang probisyon para sa edukasyon sa kanilang sariling mga indibidwal na konstitusyon at  nabuo batay sa edukasyon nang walang inklinasyon sa relihiyon. Bago pa magpasa ng mga batas sa sapilitang paaralan, ang edukasyon ay naisalokal at magagamit lamang ng mga mayaman at madalas kasama ang relihiyosong aral. Sumusunod sa mga batas sa sapilitang pagdalo, ang mga Katoliko ay pinagbawalang lumaban sa mga estado na nagpapatupad ng karaniwang pag-aaral at nilikha ang pribadong Katolikong paaralan.
                            Taong 1925, ang Korte Suprema ay nagpasya na ang mga bata ay maaaring dumalo sa publiko o pribadong paaralan para sa edukasyon.
                              Sa paglipas ng panahon, ang bawat indibidwal na estado ay bumuo ng sarili nitong departamento ng edukasyon upang makita ang pampublikong sistema ng edukasyon. Isinama na rin ang kindergarten sa sapilitang pagdalo at nag-atas ng pagdalo hanggang sa edad  16. Ang pondo para sa pampublikong edukasyon ay lumago nang isama ang mga pederal, estado at lokal na mga mapagkukunan.
                            Ang pagkakatatag ng sapilitang edukasyon ay humusay noong 1950s,ngunit ang edukasyon k-12 na alam natin sa ngayon ay nagsisimula pa lamang. Ang mga paaralan ay naisalokal, at ang edukasyon ay hindi na para  lamang sa mga mayaman. Gayunman, kahit na noong 1950, ang pagbubukod sa bawat lahi ay karaniwan pa rin sa mga pampublikong paaralan. Kung kaya’t sa paglabas ng bagong probisyon ng Estados Unidos ay tuluyan na nilang inalis ang diskriminasyon sa lahi. Ito ang US Supreme court case brown v. Board of Education, ng Topeka, Kansas taong 1954.
                            Mula nang maisaayos ang  Kagawaran ng Edukasyon ng Estados Unidos taong 1979, ang edukasyon K-12 na sistema ay katulad sa kung ano ang alam natin sa ngayon, ngunit may mga pagbabagong naganap ayon sa mga pangangailangan ng edukasyon. Funding has always been a source of concern for public schools, especially in poor, urban districts, where quality of education also came into question. Ang pondo ay palaging mapagkukunan ng pagmamalasakit sa mga pampublikong paaralan, lalo na sa mahihirap, mga lunsod o bayan na distrito, kung saan ang kalidad ng edukasyon ay lagging kwinekwestyon.
                        Bilang resulta, ang mga pederal na pondo ay may direktang kaugnayan sa paaralan bilang pagsubok sa ilalim ng kasalukuyang ‘No Child Maiiwan Act’ (NCLB). Ang NCLB ay nilagdaan sa batas ni Presidente George Walker Bush noong 3 Enero 2002. Sa ilalim ng batas na ito, mga pamantayan ng pananagutan ay nadagdagan sa pagsisikap na mapabuti ang pagganap at upang magbigay sa mga magulang ng kalayaan sa pagpili ng mga paaralan.
                         Ang NCLB ay inatasan ang mga estado upang tumulong sa  mga pangunahing kasanayan sa lahat ng mga estudyante sa ilang mga antas ng grado at makamit ang mga pamantayan na itinakda sa pamamagitan ng bawat estado at dahil dito nakakatanggap sila ng pondo mula sa gobyerno. Nagtakda sila ng tiyak at mas mahigpit na mga layunin sa pagbabasa sa ilalim ng NCLB at nagkaroon din ang mga estado ng graduation exams sa mga tiyak na mga panukala.
 Sa kasalukuyan, ang K-12 na pampublikong sistema ng edukasyon ay nagbibigay ng libreng ika-labingdalawang edukasyon sa mga karapat-dapat na mga mag-aaral . Ang mga  pamilya ay may opsyon na ipadala ang kanilang mga anak sa pribadong paaralan,
ngunit dapat ay responsable sa pagbabayad ng matrikula . Ang kinabukasan ng K-12 edukasyon ay makakaranas ng mga pagbabago at pagsubok katulad na lamang ng nakaraan nito. Ang K-12 edukasyon na programa ay maaaring sa lalong madaling panahon  ay palawakin upang isama ang pre-K sapilitang pagdalo.

KAUGNAY NA PAG-AARAL
                         Pilipinas- Inilabas nang Kagawaran ng Edukasyon ang detalye ng kanilang planong pagdaragdag ng parehong isang taon sa primarya at sekundarya o K+12. Ito ay bahagi ng President Benigno "Noynoy" Aquino III's Educational Reform Program. Ang Administrasyong Aquino ay naniniwala na ang pagdaragdag ng mas maraming taon sa pangunahing edukasyon sa Pilipinas ay maaaring makatulong na malutas ang problema sa pagkawala ng trabaho, panatilihing mataas sa mga global na pamantayan, at tulong sa mga estudyante na magkaroon ng mas maraming oras upang piliin ang mga karera na pinakamahusay na nababagay sa kanilang kasanayan.

                          Sinasabing ang K+12 ay ang pagdaragdag ng isang taon sa parehong primary at sekundarya (kindergarten + 6 na taon sa primarya + 6 na taon sa sekundarya).Kahit na ang mga opinyon at reaksyon ng publiko ay nahahati, ang ilan ay sa pabor at ang ilan ay sa hindi. Kabilang sa mga pangunahing isyu na may kaugnayan sa programang K+12 ay ang mga
pinansiyal na kapasidad ng mga magulang, ang bilang ng mga paaralan, ang bilang ng mga guro, at kahit na ang pagkakaroon ng mga libro at iba pang kagamitang pang-eskuwela.
                        
     Upang ipatupad ang  programa, ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay may trabaho sa Kongreso na baguhin ang umiiral na batas, ang Batas Pambansa 232 o ang "Education Act of 1982," na nagsasabing ang  pangunahing  pormal na edukasyon ay  10-taong programa.
Pinangunahan na ng Kagawaran ang pagsasagawa ng konsultasyon hanggang sa unang tatlong buwan ng susunod na taon."Pagkatapos ng konsultasyon, ang batas ay maaaring maipasa sa 2013, bago ang susunod na halalan," sinabi ni Luistro na ang pagtugon ng pamahalaan sa programang K+12 ay makatutulong upang ito’y maging posible.
                           Ang modelo K+12 ang tumutukoy sa isang taon ng kindergarten at 12 taon ng pangunahing edukasyon. Ang bagong programa ay magdaragdag ng dalawang taon sa kasalukuyang modelo ng edukasyon sa Pilipinas, ang tanging bansa sa Timog Silangang Asya na nagpapatupad ng 10 taong modelo ng edukasyon.


Iminumungkahing Modelo Ng K+12
                          Sinabi ni Luistro ng DepEd na ang pagpapasok ng 12-taong modelo sa edukasyon ay batay sa mga kautusan ng Pangulo Benigno Simeon Aquino III. Ganito ang iminumungkahi ng DepEd na porma ng kanilang planong K+12 kung saan nasasangkot ang:
  isang taon ng kindergarten;
  anim na taon ng elementarya (Grades 1-6);
  apat na taon ng junior high school (Grades 7-10), at
  dalawang taon ng senior high school (Grades 11-12).
                            
  Ang bagong K +12 kurikulum ay inaalok sa mga papasok na Grade 1 pati na rin sa Unang Taon sa Junior High School sa mga mag-aaral sa  Hunyo 2012.Ang DepEd ay nagnanais na ipatupad ang Senior High School na edukasyon sa taong 2016-2017. Maging ang nakapagtapos sa Sekundarya ay madaling makahahanap ng trabaho. Ang programang K +12 ay tumutukoy sa anim na taon ng mataas na paaralan na edukasyon na binubuo ng apat na taon ng junior high school at dalawang taon ng senior high school. Ang mag-aaral ay makakatanggap ng isang diploma sa pagtatapos sa junior high school.Sila ay bibigyan ng isa pang diploma sa pagtatapos ng senior high school.Ang dalawang taon ng senior high school ay naglalayong mabigyan ang mga mag-aaral na may kakayahan na tutulong sa kanila na madaling makahanap ng trabaho. Ang   kurikulum ay magbibigay ng espesyalisasyon batay sa mga karerang gusto ng isang mag-aaral  na ituloy.

Karagdagang HS taon Hindi papalitan ng kolehiyo ng edukasyon
                       
                             Nilinaw ni Bro. Armin Luistro ng DepEd na ang dalawang taon ng senior high school ay hindi katulad ng tersiyaryo edukasyon.Ipinaliwanag niya na ang programang K+12 ay pinapayagan ang higit pa sa mga estudyante na sumapi sa tersiyaryong edukasyon. "Kung sa senior high school [graduates] ay maaaring madaling makahanap ng trabaho, doon ay dapat na mas nagsasarili, nagtatrabaho ang mag-aaral," sinabi niya. Idinagdag niya na ang senior high school graduates ay hindi kaagad irerehistro sa kolehiyo pagkatapos niya sa sekundarya  ngunit maaaring pumili ng trabaho para sa ilang taon upang makapag-ipon ng sapat na pera para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo.

Sistemang K+12, mapapahusay ang kalidad ng edukasyon
                                   
                             Ang DepEd ay nakatanggap ng mga kritisismo mula sa iba't ibang grupo para sa kanilang umano'y 'maling prayoridad,' na sinasabi na ang mga karagdagang dalawang taon ay hindi sagot sa mga pangunahing problema: ang mababang kalidad ng edukasyon sa bansa.
Ang ibang grupo ay may sinabi rin na ang kakulangan ng badyet ay makakaapekto sa pagpapatupad ng mga iminungkahing programa. [Read: Pinoy Magsaysay awardees tutulan 12-taong pangunahing edukasyon cycle ]
                               Gayunman, sinabi ni Luistro  na ang karagdagang mga taon ng paaralan sa ilalim ng sistemang K +12 ay sagot sa problema ng mababang kalidad na edukasyon sa bansa.
                            Sinabi din ni Luistro na ang programa ay may positibong epekto sa ekonomiya ng bansa.Nabanggit niya rin na nagpapakita na ang mga pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon ay nagdaragdag ng kabuuang kita ng isang bansa. Ipinahayag din ng kalihim ng edukasyon na ang buong Kagawaran ay tiwalang maipapatupad ang programang K+12.

P60-B pondo na kailangan
                                Upang ipatupad ang karagdagang dalawang taon ng senior high school na programa simula ng taong pampaaralan 2016-2017, kinakailangan ng Kagawaran ng Edukasyon ng pondobng aabo sa P60-B para sa pagpapagawa ng mga pampublikong paaralan, kakulangan sa guro, mga libro at iba pang kagamitang pampaaralan.Sinabi ni Luistro na ang departamento ay may sapat na oras upang maghanap para sa mga pondo. Nakikita ng Administrasyong Aquino ang halaga ng pagbabago sa kalidad ng edukasyon ng bansa.

[Ang kumpletong teksto ng “USAPAN SA pinahusay na K+12 BATAYANG PROGRAMA SA EDUKASYON” (DepEd discussion paper) inihayag sa pamamagitan ng Kalihim ng Edukasyon Armin Luistro sa Oktubre 5, 2010 ay makukuha sa Philippine Education Research Journal .]


KABANATA III: DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

                    Napili ng mga mananaliksik na gawing respondente ang ilan sa mga guro ng Maypajo Integrated School.
Populasyon
                                 Kalahok                                            Bilang ng kalahok
                           Guro ng Sekundarya                                             13
Kalahok Sa Pag-Aaral
                                  Kalahok sa pananaliksik na ito ang labingtatlong  guro sa sekundarya mula sa Maypajo Integrated School.

Hakbang Sa Paglikom Ng Mga Datos
                                  Naghanda muna ang mga mananaliksik ng mga talatanungan at pinasagutan sa mga respondente. Pagkatapos ay pinag-isa ang mga magkakaparehong sagot. Kinuha ang bahagdan o porsyento ng mga magkakaparehong sagot ng mga respondente sa bawat tanong sa talatanungan. Masusing  pinag-aralan at ginawan ng pagbubuod at konklusyon ang mga sagot ng mga respondente.  Sa paraang ito ay nakuha ang pananaw ng mga respondente ukol sa pagdaragdag ng taon sa elementarya at high school
Pamamaraang ginamit sa Pananaliksik
Statistical Tools
                          Ginamit bilang statistical tool sa pagtitimbang at pagsukat ng mga data

ang percentage technique sa pananaliksik na ito.
 
                       Ginagamit ang percentage technique upang makita ang kinalabasan ng ginawang pagsusuri batay sa mga sagot ng mga respondente. Ginagamit din ito upang makuha ang

kalahatang bahagdan ng bilang ng pare-parehong mga sagot sa isang partikular na tanong. Ang ginamit na pormula ay ang:  
Kung saan:
n = bilang ng sagot
% = bahagdan
N = bilang ng respondente

RESPONDENTE:
1.   Reaksyon sa Bagong Memorandum ng Kagawaran ng Edukasyon ukol sa pagdaragdag ng isang taon sa elementary at sekundarya.
                   Sang-ayon:   6/13 x 100 = 46%          Di-sang-ayon:  7/13x100 =54%

2.    Mga aspeto na nakaapekto sa Bagong Memorandum na ito:
A.    Sa Sang-Ayon:
·                Para sa pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa--   3/13 x 100 = 23%
·                Makadaragdag ng kaalaman ng mga mag-aaral--        2/13 x 100 = 15%
·                Tumulad sa sistema ng edukasyon sa ibang bansa--   1/13 x 100 = 8%
B.      Sa Di-Sang-Ayon: 
·                Problemang Pinansyal--  1/13 x 100 = 8%
·                Kulang sa pasilidad at guro--  5/13 x 100 = 38%
·                Mas marami pang problemang dapat pagtuunan ng panin ang gobyerno--1/13 x 100 = 8%
3.      Mga palagay sa kagustuhang pagpapatupad ng memorandum ng Kagawaran ng Edukasyon.
·                Para sa pagtaas ng kalidad ng Edukasyon--  11/13 x 100 = 85%
·                Iba pang Palagay-- 2/13 x 100 = 15%

4.      Mga maaaring mabuting  dulot ng memorandum na ito:
·                Mas mapagtutuunan ng pansin ang ilang pangangailangn sa aspetong pang-edukasyon       1/13 x 100 = 8%
·                Mahahasa ang kaalaman ng mga mag-aaral--  1/13 x 100 = 8%
·                Madaragdagan ang mga natutunan ng mga mag-aaral--  8/13 x 100 = 61%
·                Mapapaunlad ang kalidad ng edukasyon-- 3/13 x 100= 23%

5.      Mga maaaring masamang  dulot ng memorandum na ito;
·                Mawawalan ng gana ang mga estudyante sa pag-aaral %= 2/13 x 100 = 15%
·                Dagdag gastusin sa magulang %= 9/13 x 100= 69%
·                Kakulangan ng mga kagamitan sa paaralan  %= 1/13 x 100 = 8%
·                Iba pang sagot %=1/13 x 100= 8 %

INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK

Talatanungan
                                 Ito ay isang pangunahing instrumento na ginamit sa aming pananaliksik. Ang talatanungan ay naglalaman ng mga maaaring maging reaksyon ng mga respondente sa memorandum ng Kagawaran ng Edukasyon ukol sa pagdaragdag ng dalawang taon sa antas ng

edukasyon. Ang mga respondente ay nagbigay ng kanilang kooperasyon sa bawat tanong na aming ibinigay. Sa pamamagitan ng talatanungan, nalalaman ang tunay na pananaw ng mga respondente. Lalong lalo ng mga guro na isa sa mga maaapektuhan sa pagpapatupad ng memorandum na ito.
                                   Ang talatanungan ang pinakamabilis at pinakamabisang instrumento sa pagkalap ng impormasyon. Pagkatapos itong masagutan ng mga respondente ay agad isinagawa ang pagtatally  sa bawat sagot ng mga katanungan. At susunod dito ay ang paggawa ng  grap na nakabase sa mga sagot ng mga respondent.

INTERBYU
                             Ang interbyu ay ginagamitan ng pagtatanung sa isang respondente ng personal. Ito ay isang epektibong pamamaraan dahil ang bawat sagot ng kalahok o respondente ay agad na maipararating sa nag-iinterbyu. Ang bawat sagot ng kalahok ay pinag-iisipang mabuti bago ito maparating sa nag interbyu.

KABANATA IV: PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS


Sarbey

1.   Ano ang inyong reaksyon sa bagong memorandum ng kagawaran ng edukasyon

tungkol sa pagdaragdag ng isang taon sa elementarya at sekundarya ?
                       
                                                      Respondente                     Bilang              Porsyento
*sang-ayon                                                 13                          6/13                   46%
*di sang-ayon                                             13                           7/13                   54%

Grapo :
                                   10%  20%   30%  40%  50%   60%   70%   80%  90%  100%
*sang-ayon
*di sang-    
 ayon
           
Ang grapong ito ay nagpapahayag ukol sa reaksyon para sa bagong

memorandum  ng kagawaran ng edukasyon tungkol sa pagdaragdag ng isang taon sa

elementarya at sekondarya. May labing tatlo na respondente, apat na pu’t anim na

porsyento ang sang-ayon at limampu’t apat na porsyento naman ang hindi sumang-

ayon.

2.      Anong aspeto ang nakaapekto sa inyo upang ang bagong memorandum ng

kagawaran  ng edukasyon ay inyong :

A. sang-ayunan                                                Respondente    Bilang            Porsyento
a1* para sa pagtaas ng kalidad ng edukasyon                    13               3/13                     23%
a2*makadaragdag ng kaalaman ng mga                 13               2/13                     15%
mag-aaral
a3* tumulad ng sistema ng edukasyon ng              13               1/13                      8%
karatig bansaB. di sang-ayon
b1*problemang pinansyal                               13                   1/13                          8%
b2*kulang sa pasilidad at sa guro                   13                   5/13                          38%

b3* mas marami pang problemang dapat        13                   1/13                          8%
pagtuunan ng pansin ang gobyerno
Grapo:
           
Ang ikalawang grapong ito ay nagpapakita ng mga aspeto  na nakaapekto sa

mga responde ng nasabing memoramdum.Ayon sa pananaw ng mga sumang-ayon, ang

pinaka nakaapekto ay ang para sa pagtaas ng kalidad ng edukasyon na may porsyentong

dalawamput tatlo , sinundan naman ng labing lima para sa makadaragdag ng kaalaman

ng mga mag-aaral at tumulad ng sistema ng edukasyon sa karatig bansa ay naglalaman

ng walong porsyento.
           

Ayon  naman sa palagay o opinyon ng mga hindi sumang-ayon ay kulang sa

pasilidad at guro na may porsyentong tatlumpu’t walo at tig-walong porsyento naman

para sa problemang pinansyal at mas marami pang problemang dapat pagtuunan ng

pansin ng gobyerno.3. Sa inyong palagay, bakit ito gustong ipatupad ng kagawaran ng edukasyon?
           
                                                   Respondente                        Bilang              Porsyento
*para sa pagtaas ng kalidad ng edukasyon     13                    11/13                     85%
*iba pang palagay                                           13                      2/13                     15%Grapo:
                                       10%   20%  30%  40%  50%   60%   70%   80%    90%   100% 
*para sa pag-taas ng 
kalidad ng edukasyon
*iba pang palagay      
                       

Ang grapong ito ay ang palagay ng  mga respondente kung bakit ang nasabing

memorandum ay gustong ipatupad ng kagawaran ng edukasyon. Napag-alamang

walumpu’t limang porsyento ang pumili para sa pagtaas ng kalidad ng edukasyon at

labing limang  porsyento naman para sa iba pang palagay.


4.Sa inyong palagay, ano ang mabuting dulot ng memorandum na ito?
                                                                Respondente      Bilang       Porsyento
4.1*mas mapagtutuunan ng pansin ang ilang     13             1/13              8%
pangangailangan sa aspetong pang-
edukasyon

4.2*mahahasa ang kaalaman ng mga mag-         13             1/13              8%
aaral

4.3*madaragdagan ang kaalamang                     13             8/13             61%
natutunan ng mga mag-aaral

4.4*mapapaunlad ang kalidad ng                       13             3/13             23%
edukasyon
Grapo

                        Ang ika-apat nagrapo ay nagsasaad ng palagay o pananaw ng mga

respondente kung ano ang mabuting dulot ng memorandum na ito.May anim na pu’t

isang porsyento ang nagsabi na madaragdagan ang kaalamang natutunan ng mga mag-

aaral na sinundan naman ng mapapaunlad ang kalidad ng edukasyon na may

dalawampu’t tatlong porsyento, walong porsyento sa mas mapagtutuunan ng pansin ang

ilang pangangailangan sa aspetong pang edukasyon at ganun din para sa mapapaunlad

ang kalidad ng edukasyon.

5.Sa iyong palagay, ano ang masamang dulot ng memorandum na ito ?
                                                            Respondente               Bilang              Porsyento
*mawawalan ng gana ang mga                     13                        2/13                     15%
estudyante sa pag-aaral

*dagdag gastusin sa magulang                     13                      9/13                        69%

*kakulangan ng mga kagamitan                    13                      1/13                         8%
   sa paaralan

*iba pang sagot                                             13                      1/13                         8%


Grapo:
                                       10%   20%   30%    40%   50%   60%   70%   80%   90%    100%
*mawawalan ng gana
ang mga estudyante
sa pag-aaral

*dagdag gastusin sa  
magulang

*kakulangan ng mga 
kagamitan sa
paaralan

*iba pang sagot           
                       Makikita sa huling grapo ang palagay ng mga respondente kung ano ang

masamang dulot ng memorandum na ito.Anim na pu’t siyam ang nagsabing

dagdag gastusin lang ang memorandum na ito para sa magulang, ang iba naman ay

nagsabing mawawalan ng gana ang mga estudyante sa pag-aaral ay nakakuha ng labing

limang porsyento, walong porsyento naman para sa kakulangan ng mga kagamitan sa

paaralan at ganoon din sa iba pang sagot ay nakakuha rin ng walong porsyento.