Hanapan ang Blog na Ito

Lunes, Pebrero 7, 2011

KABANATA I: SULIRANIN AT KALIGIRAN NG PAG-AARAL

Panimula
Ang pananaliksik na ito ay naglalayong malaman ang pananaw ng mga guro ukol sa K+12. Malaki ang papel ng mga guro ukol sa usaping ito at mas dapat na maibigay at maipahayag ang kanilang mga saloobin sa nasabing programa. Sa pananaliksik na ito, malalaman, masasagutan, at matutugunan ang mga katanungang hindi pa malalaman ng karamihan.
                   Dito malalaman ang mga mabuti at di-mabuting epekto nito sa edukasyon sa ngayon at sa hinaharap. Nais ng mananaliksik na maisawalat ang mga datos na kanilang nakalap sa pananaliksik na ito.
Layunin      
                      Katulad ng ibang mananaliksik, mayroon ding mga layunin na pinagbatayan upang maisagawa ang pananaliksik na ito. Ito ang mga sumusunod:         
● Upang malaman ang reaksyon/tugon ng mga guro sa memorandum ng Dep-Ed na K+12.
● Malaman ang mga aspeto tungkol sa nasabing programa.
● Kung ano ang kanilang palagay tungkol dito.
● Malaman ang mabuti at di-mabuting dulot nito.


Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga sumusunod:
Guro-Makakatulong ang pananaliksik na ito sa mga guro na madagdagan ang abilidad nila sa pagtuturo. Mapapataas ang kalidad ng edukasyon at mahahasa sila sa paraan ng kanilang pagtuturo.
         Mag-aaral-Malaki ang maiaambag ng pag-aaral na ito sa mga mag-aaral dahil madaragdagan ang kanilang kaalaman, mapagsisikapan pa nila ang kanilang pag-aaral. Mapagtitibay din ang relasyon ng guro at estudyante.
         Pamahalaan- Malaki ang maiaambag ng resulta ng pag-aaral na ito sa pamahalaan dahil malalaman nila kung ano ang magiging resulta o bunga ng paksa. Bukod dito, mapag-aaralan din nila ang pamamalakad  ng edukasyon at dapat isaalang-alang sa bawat desisyon na kanilang gagawin. At lalong mapapaunlad din nila ang kalidad ng edukasyon.


Saklaw at Limitasyon
             Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa k+12 o karagdagang dalawang taon sa Elementarya at Sekondarya. Nakatuon ito sa mga reaksyon at opinyon ng mga guro tungkol sa pananaliksik na ito. Ang pananaliksik na ito ay hango sa pananaw ng mga guro ng MayPajo Integrated School.

3 komento: